סוגי דם  - תרגול בעזרת אנימציה ושאלות רב ברירתיות.

1. באנימציה הבאה תתרגל זיהוי של סוג דם ותתבקש לזהות איזה סוג דם ניתן לערות לכל אחד משלושת החולים שהובהלו לבית חולים לאחר שנפגעו בתאונת דרכים.

חשוב שתקרא את הוראות ההפעלה של האנימציה לפני שתתחיל.

הוראות:

1. בחר אחד משלושת החולים
2. בפינה הימנית העליונה של האנימציה ישנו מזרק ושלוש מבחנות ובהם נוגדנים.
     נוגדן אנטי A נוגדן אנטי B ונוגדן אנטי Rh.
    
לחיצה על כל אחת מהמבחנות תאפשר לך לצפות בתכולתן.
3. בעזרת העכבר, גרור את המזרק  אל זרועו של החולה שבחרת. המזרק יתמלא בדמו של החולה.
4. טפטף טיפת דם מהמזרק לכל אחת משלושת המבחנות.
5. לחץ על כל אחת מהמבחנות וצפה בתכולתן. זהה באיזו מבחנה חל תהליך של הצמתה.
    זהה מה סוג דמו של החולה.
6. בפינה השמאלית התחתונה מונחות להן שמונה שקיות לעירוי דם. בכל שקית סוג דם שונה.

החלט איזה דם אתה מעוניין לערות לחולה שלך ותלה את שקית העירוי על מתקן העירוי

7. להמשך המשחק ומעבר לחולה הבא לחץ על RESET TUBES

להתחלת האנימציה הכנס לאתר הבא:  http://nobelprize.org/educational_games/medicine/landsteiner/blood.swf

                                                  או: http://nobelprize.org/educational_games/medicine/landsteiner/index.html

 

2.
יוסי זקוק למנת דם. לרשותכם ארבעה סוגי דם בשקיות עירוי : A, B, AB, O  עליכם לנסות לערות את סוגי הדם השונים  ולהסיק מתוך התוצאות שתקבלו,  מהו סוג דמו של יוסי? ואילו סוגי דם נוכל לערות לו?  לתשובה הכנס לאנימציה הבאה:  http://w3.kfar-olami.org.il/asaf/pedagogical/madai_haaim/madaim_10/truma3.swf

 ענה על השאלות הרב ברירתיות באות (לכל שאלה תשובה אחת נכונה):

3. אם סוג דמה של האם הוא RH-  ולעובר המתפתח סוג דם +RH , אזי בדם האם:   
א.  עלולים להיווצר אנטיגנים מטיפוס
RH- .

ב.יופיעו נוגדנים נגד תאי דם מסוג RH .

ג. ירד מספר תאי הדם הלבנים.

ד.  עלולים להיווצר נוגדנים נגד גורם RH.

 

4. איזה מבין המשפטים הבאים נכון?

א. אפשר לערות דם AB לכל חולה ללא חשש.

ב.  אפשר לערות דם AB רק לחולים בעלי דם B.

ג.בעלי דם O יכולים לקבל דם ללא חשש בכל תורם.

ד. אפשר לערות דם O ללא חשש לבעלי דם AB.

 

5. סוג דם O נחשב לתורם אוניברסלי כי הוא –

א. אינו מכיל נוגדנים

ב. אינו מכיל אנטיגנים.

ג. מכיל נוגדנים ואנטיגנים גם יחד.

ד.  אינו מכיל נוגדנים ואף לא אנטיגנים.ר

 

6. אדם שסוג דמו B:

א. יכול לקבל עירוי דם מכל סוג שהוא.

ב.יכול לקבל עירוי דם מסוג O בלבד.

ג. בדמו נמצא תמיד נודן אנטיB-

ד.  בדמו נמצא תמיד נוגדן אנטיA-.

 

7. אדם שסוג דמו A יכול לקבל עירוי דם מאדם שסוג דמו הוא (התעלם מגורם
    ה
(RH-:   
 א.    O. ב.  AB.           ג.  B.                  ד.  אף אחד מאלה.

 

8. הריונה של אישה בעלת סוג דם AB ו RH-, אשר לבעלה סוג דם O ו RH+, הסתיים בהפלה. מה ההסבר הסביר ביותר להפסקת ההריון?

 א. זה היה הריונה השני של האישה. העובר היה בעל RH-.

 ב. זה היה הריונה הראשון של האישה, אך היא קיבלה בעבר עירוי דם מסוג O.

 ג. זה היה הריונה השני של האישה, העובר היה בעל RH+.

 ד. זה היה הריונה השני של האישה, סוג הדם של העובר היה RH- אך קבוצת דמו הייתה B.

 

   9. באיזה מהמקרים הבאים יהיה ערוי הדם מסוכן למקבל?

א. תורם A  מקבל AB.

 ב. תורם B  מקבל AB.

ג. תורם AB מקבל   A

ד.  תורם O מקבל  A    .

 

10. הנוגדן אנטיRh- שונה מהנוגדנים אנטיA- ואנטי B-, בכך ש-

א. אנטיRh- נוצר בגוף כתגובה חיסונית, ואילו אנטי- A ואנטי B- נמצאים באדם כבר
    בלידתו.

ב. אנטיRh- נמצא באדם כבר בלידתו, ואילו אנטי- A ואנטי B- הם נוגדנים, הנוצרים
    בגוף כתגובה חיסונית.

 ג. אנטיRh- הוא נוגדן הנוצר בגיל ההתבגרות, ואילו אנטי- A ואנטי B- הם נוגדנים
    הנוצרים בגוף כתגובה חיסונית.

ד. אנטיRh- קיים בכל בני האדם, ואילו אנטי- A ואנטי B- רק בבעלי  סוגי  דם
    מסוימים.