שבילים - ערבית
חיבור וחיסור עד 20 - חלק ב
בעיות חיבוריות
ישר המספרים
חשבון במחשבון
(ספר 3 - לכיתה א)

 

חיבור וחיסור עד 20 - חלק ב - שבירת העשרת

תקציר:

חוברת זו היא אחת בסדרה "שבילים" – מתמטיקה לבית הספר היסודי.

הנושא של חוברת זו הוא: "חיבור וחיסור עד 20 – שבירת העשרת". החוברת עוסקת בתרגילים בתוך העשרת השנייה (עם שבירת העשרת). עיקר הלימוד בחוברת מתבסס על פתרון התרגילים בעזרת "ציור בקיצור" (ציור סכמתי של האבזרים) כשלב מעבר לקראת פתרון בעל פה של התרגילים.
 

תוכן העניינים:

יחידה 1 – פותרים תרגילים (י): אחד החלקים הוא 5
יחידה 2 – פותרים תרגילים (יא): שני החלקים שווים
יחידה 3 – פותרים תרגילים (יב): כל התרגילים עד 20
יחידה 4 – לוח חיבור שיש בו יותר משורה אחת
יחידה 5 – העשרה
משימות רשות לבית

 

בעיות חיבוריות

תקציר:

חוברת זו עוסקת בבעיות מילוליות לכיתה א'. בפעילויות שבחוברת התלמידים פותרים בעיות מילוליות המתארות מצבים מהסביבה הטבעית, והמשימות העיקריות המוטלות עליהם הן: ניתוח טקסט מילולי, מציאת המבנה המתמטי המתאים, כתיבה של סיפורים ובעיות מתמטיות ופתרון בעיות לא שגרתיות.

בבעיות המילוליות בחוברת זו מתמקדים בבעיות מילוליות שלפתרונן משתמשים בתרגילי חיבור וחיסור.

תוכן העניינים:

- תיאורים של קבוצות
- חלקים ושלם בציורים
- חלקים ושלם בסיפורים
- פתרון בעיות מילוליות
- כתיבת בעיות
- בעיות לא שגרתיות

 

ישר המספרים

תקציר:

בחוברת זו מתוודעים הילדים לראשונה למושג מתמטי בסיסי וחשוב - ישר המספרים.

מאחר שמושג זה מופשט וקשה להבנה לילדים הצעירים, משתמשים בחוברת בייצוגים הקרובים יותר לעולמו של הילד: רחוב המייצג את הישר, ובתים המייצגים את המספרים שעל הישר.

דרך פעילויות מגוונות ומשחקים יכירו הילדים את תכונות ישר המספרים וילמדו שקיימים גם מספרים קטנים מאפס.

תוכן העניינים:

- עיר הנשרים שלנו
- בנו רחובות
- טיול הבוקר של קפצן
- ישר-המספרים
- גדול, קטן, שווה

 

חשבון במחשבון

תקציר:

חוברת זו מלמדת את התלמידים הצעירים על המחשבון. מטרת השימוש במחשבון בשלב זה של התחלת לימודי המתמטיקה היא בעיקר הכרות ראשונית עם המחשבון, שימוש בו להרחבת תחום הפעילות במספרים שאינם מוכרים עדיין לתלמיד, ולא למטרות חישובים אותם הוא לומד לחשב בע"פ.

תוכן העניינים:

- הכרת המקשים
- מספרים דו-ספרתיים
- חיבור וחיסור
- תרגילי שרשרת
- עשרות שלמות
- בעיות מילוליות
- כפל, חישובי היקפים