שבילים
- חיבור וחיסור עד 20 - חלק ג
- גימטריה
מדריך למורה

תקציר:

חוברת זו היא אחת מסדרת "שבילים". חוברות שבילים לבית הספר היסודי המיועדות לכיתה ב' עוסקות בשלושה נושאים מתמטיים מרכזיים: מספרים שלמים ופעולות, גיאומטריה, בעיות מילוליות וחקר נתונים.

חוברת זו מהווה מדריך למורה לחוברת העוסקת בשני נושאים: 1. המשך וחזרה על חיבור וחיסור עד 20 - חומר שנלמד בכיתה א', 2. גימטרייה.

מטרת החוברת לתלמיד היא להביא את התלמידים לידי שליטה בעל-פה בתרגילי חיבור וחיסור עד 20, כשהדגש הוא על תרגילים שיש בהם שבירת העשרת (שני החלקים קטנים מעשר והשלם גדול מעשר). החוברת לתלמיד היא המשך ישיר של החוברת "חיבור וחיסור עד 20 - חלק ב'".

במדריך למורה הקדמה המסבירה את עיקרי הנושאים הנילמדים, וכן דברי הסבר לכל אחד מדפי החוברת לתלמיד. בסוף החוברת משחקים ותרגילים נוספים.

תוכן העניינים:

חיבור וחיסור עד 20 - חלק ג'
- הקדמה
- אחד החלקים הוא 5
- שני החלקים שווים
- אחד החלקים הוא 9
- אחד החלקים הוא 7
- אחד החלקים הוא 8
- משוואות
- נספחים