ועוד אחת החדשה
כתה ה' - חלק 1

תקציר:

הסדרה "ועוד אחת החדשה" מותאמת לתכנית הלימודים ומתבססת על:
- חלקים שנלקחו מהסדרות "אחת, שתיים ו...שלוש" ו"עוד אחת".
- רעיונות חדשים שפותחו בצוות המתמטיקה במט"ח.
- לקחים שהופקו מניסוי החוברות החדשות בכיתות.

חוברת זו היא אחת מסדרה של חוברות המותאמות לכיתה ה'.

תוכן העניינים:

- פעילויות חשבון במספרים טבעיים
- ממוצע
- בעיות מילוליות רב-שלביות
- מבט לאחור