מי מפחד מאחוזים?

תקציר:

חוברת זו היא חוברת עבודה לתלמיד בנושא אחוזים.

הלמידה נעשית בצורה שיטתית, מדורגת ופעילה. הדרכה מלווה את יחידות הלימוד.

בחוברת: הכוונה לעבודה עצמית של התלמיד, תרגילים ובעיות מן הסביבה הקרובה, פעילויות המעוררות עניין ומעודדות חשיבה.

תוכן העניינים/ מבחר נושאים:

- אחוזים
- האחוז הוא מאית
- הרחבת השבר הפשוט למאה
- המכנה מאה
- הפיכת שבר פשוט לאחוז
- הפיכת שבר עשרוני לאחוזים
- שלם ויותר משלם
- יותר ממאה אחוזים
- מאחוזים לשברים
- מציאת שיעור האחוז