חשיבה מתמטית

   
א - 0 מספר 1 - שעשועי מתמטיקה חוברת
אלף אפס - מספר 4 - שעשועי מתמטיקה חוברת
אלף אפס - מספר 5 - שעשועי מתמטיקה חוברת
אלף אפס - מספר 6 - שעשועי מתמטיקה חוברת
אלף אפס - מספר 7 -שעשועי מתמטיקה חוברת
אלף אפס - מספר 11 - שעשועי מתמטיקה חוברת
אלף אפס - מספר 12 -שעשועי מתמטיקה חוברת
אלף אפס - מספר 13 - שעשועי מתמטיקה חוברת
אלף אפס - מספר 14 - שעשועי מתמטיקה חוברת
א - 0 מספר 15 -שעשועי מתמטיקה חוברת
א - 0  - מספר 20 - שעשועי מתמטיקה חוברת
אלף אפס - מספר 16 - שעשועי מתמטיקה חוברת
אין אפס 1-2חושבים מתמטיקה אחרת כרטיסי פעילות
אין אפס 1-2 חושבים מתמטיקה אחרת כרטיסי פעילות
אין אפס 5-6 חושבים מתמטיקה אחרת כרטיסי פעילות
אלגברה חוברת

אלגברה לכיתה ט'

ספר

אלגברה - (4 ו- 5 יחידות לימוד)

ספר

בהצלחה

חוברת

בונגי - רובוט הכפל

חוברת

היבטים פסיכולוגיים בהוראת המתמטיקה

חוברת

הנדסה לכיתה ג'

חוברת

הנדסת המישור

ספר

הסתברות

חוברת

ועוד אחת החדשה - מאלף למיליון

חוברת

ועוד אחת החדשה - שברים בעיגולים,
שברים בקבוצות

חוברת

ועוד אחת החדשה - כפל בעל-פה וכפל מאונך
חילוק בעל-פה וחילוק מאונך

חוברת

ועוד אחת החדשה - סימני התחלקות,
מספרים ראשוניים ומספרים פריקים, חזקות

חוברת

ועוד אחת החדשה - כתה ה' - חלק 1

חוברת

ועוד אחת החדשה - כיתה ה' - חלק 5

חוברת

חוקרים חשבון

חוברת

חושבים לעניין

חוברת

חידות הגיון

חוברת

חישבובים

חוברת

חקירת המאה - חוברת ראשונה - משימת חקר

חוברת

חקירת המאה - חוברת שנייה - משימת חקר

חוברת

חשבון מהעיתון - לכיתות ד-ה

חוברת

חשבון מהעיתון - לכיתות ה-ו

חוברת

חשבון מי יודע

חוברת

חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי (5 יחידות לימוד)

ספר

יום המאה לכיתות א',ב' יסודי משגב

ערכה

יום חשבון כיתות ה'

חוברת

ייצוגים שונים של מידע חוברת

יסודות בהנדסת המישור

חוברת

כלי חשיבה בסיסיים לפץתרון בעיות מילוליות במתמטיקה

חוברת

לאהוב חשבון

חוברת

להטוטי חשבון

חוברת

לוגיקה ישומית עקרונות הטיעון

חוברת

לחשוב 10

חוברת

למה זה חישוב

חוברת

לעשות מתמטיקה
שאלות במתמטיקה עם מספר רב של תשובות נכונות

חוברת

לקראת חטיבה

חוברת

לקראת תיכון - חשבון חלק א'

חוברת

לקראת תיכון - מתמטיקה חלק ב'

חוברת

לקראת תיכון - חלק ג'

חוברת

מבחנים במתמטיקה - 4 יחידות לימוד

ספר

מהו היקף - הנדסה

חוברת

מי מפחד מהנדסה? - חוברת א' -
קווים, זוויות, משולשים

חוברת

מי מפחד מהנדסה?  - חוברת ב' -
מלבן, דלתון, ריבוע, טרפז, מקבילית, מעוין

חוברת

מי מפחד משברים?

חוברת

מי מפחד מאחוזים?

חוברת

מי מפחד משברים עשרוניים?

חוברת

מי מפחד ממספרים שלמים?

חוברת

מי מפחד מחשבון והנדסה? - כתה א'

חוברת

מי מפחד מחשבון והנדסה? - כתה ב'

חוברת

מי מפחד מחשבון והנדסה? - כתה ג'

חוברת

מי מפחד מחשבון והנדסה? - כתה ד'

חוברת

מלך הזנבות או למי הזנב הארוך ביותר ?

חוברת

משחקידע - משחקי גפרורים

חוברת

מת לחשוב 10!

ספר

מתי מתמטיקה מתי לא

חוברת

מתמטיקה וחנוכה - תמר אפל

חוברת

מתמטיקה - חוברת עבודה למסיימי כיתה ז'

חוברת

מתמטיקה - חוברת עבודה לבוגרי כיתה ח'

חוברת
מתמטיקה לבגרות 3 יח"ל חוברת
מתמטיקה לבגרות 4 יח"ל חוברת

מתמטיקה עם גיליון אלקטרוני

חוברת

נחזור ונלמד - המבחן הארצי

חוברת

נחשוב ונחשב - ה'

חוברת

ניצני מתמטיקה (עברית + ערבית) ערכה

על"ה 33  - עלון למורה המתמטיקה

חוברת

על"ה 34 - עלון למורה המתמטיקה

חוברת

על יחס וקנה מידה

חוברת

על כנפי האגדה

חוברת

עלון למורי המתמטיקה

חוברת

פותחים חשבון

חוברת

פיתוח תהליכי חשיבה מתמטים - דסי סגל , לתלמיד

חוברת

פיתוח תהליכי חשיבה מתמטים - דסי סגל ,למורה

חוברת

פונקציה קווית וביטויים תואמים לתלמיד. חוברת
פונקציות חוברת

פרקים בהנדסת המישור - מרובעים ושטחים

חוברת
פתרונות מפורטים למאגר השאלות ולבחינות הבגרות עד ינואר 2002 מתמטיקה - 3 יחידות ספר

קומבינטוריקה

חוברת

שביל בצד - בעיות מילוליות חיבוריות

חוברת
שביל בצד - חיבור וחיסור חוברת
שביל בצד - חיבור וחיסור עד 20 חוברת

שביל בצד - לוח הכפל - חלק א - עובדות הכפל עד 20

חוברת

שביל בצד - לוח הכפל - חלק ב
עובדות הכפל והחילוק עד עד 40 

חוברת

שביל בצד - לוח הכפל - חלק ג
עובדות הכפל והחילוק עד 100

חוברת

שבילים - הכרת המספרים עד 10  (לכתה א')

חוברת
שבילים - הכרת המספרים עד 10 - מדריך למורה חוברת

שבילים - חיבור וחיסור עד 10 (לכיתה א')

חוברת
שבילים - חיבור וחיסור עד 10 - מדריך למורה חוברת
שבילים - המספרים עד 20  -  הכרה ומבנה (לכיתה א') חוברת
שבילים - המספרים עד 20  -  הכרה ומבנה מדריך למורה חוברת
שבילים - חיבור וחיסור עד 20 - חלק א (לכיתה א') חוברת
שבילים - חיבור וחיסור עד 20 - חלק א - מדריך למורה חוברת

שבילים - חיבור וחיסור עד 20 - חלק ב (לכיתה א')

חוברת
שבילים - חיבור וחיסור עד 20 - חלק ב - מדריך למורה חוברת

שבילים - המספרים עד 100 (לכיתה א')

חוברת

שבילים - המספרים עד 100 - מדריך למורה

חוברת

שבילים - כפל עד  20 (לכיתה א') 

חוברת

שבילים - כפל עד 20  - מדריך למורה

חוברת

שבילים - ישר המספרים (לכיתה א')

חוברת
שבילים - ישר המספרים - מדריך למורה חוברת

שבילים - חשבון במחשבון (לכיתה א')

חוברת

שבילים - חשבון במחשבון - מדריך למורה

חוברת

שבילים - בעיות חיבוריות (לכיתה א')

חוברת

שבילים - בעיות חיבוריות - מדריך למורה

חוברת

שבילים - קטעים ומצולעים, שיקוף, מדידת אורך (לכיתה א')

חוברת
שבילים - קטעים ומצולעים, שיקוף, מדידת אורך 
מדריך למורה
חוברת

שבילים - מבדקים לכיתה א' - למורה

חוברת

שבילים - אביזרים לתלמיד - כיתה א'

אביזרים
שבילים - ערבית
הכרת המספרים עד 10
חיבור וחיסור עד 10 (ספר 1 - כיתה א')
חוברת
שבילים - ערבית
 הכרת המספרים עד 10
חיבור וחיסור עד 10 (ספר 1 - כיתה א') מדריך למורה
חוברת

שבילים - ערבית
המספרים עד 20 - הכרה ומבנה
חיבור וחיסור עד 20 - חלק א' , המספרים עד 100 ,
כפל עד 20 (ספר 2 - לכיתה א')

חוברת
שבילים - ערבית
המספרים עד 20 - הכרה ומבנה
חיבור וחיסור עד 20 - חלק א' , המספרים עד 100 ,
כפל עד 20 (ספר 2 - לכיתה א') מדריך למורה
חוברת

שבילים - ערבית
חיבור וחיסור עד 20 - חלק ב, בעיות חיבוריות ,
ישר המספרים, חשבון במחשבון (ספר 3 - לכיתה א)

חוברת
שבילים - ערבית
חיבור וחיסור עד 20 - חלק ב, בעיות חיבוריות ,
ישר המספרים, חשבון במחשבון (ספר 3 - לכיתה א)

מדריך למורה
חוברת

שבילים - ערבית
קטעים ומצולעים, שיקוף, מדידת אורך (ספר 4 - כיתה א')

חוברת
שבילים - ערבית
קטעים ומצולעים, שיקוף, מדידת אורך (ספר 4 - כיתה א')

מדריך למורה
חוברת

שבילים - ערבית
חיבור וחיסור עד 20 - חלק ג'
המבנה העשרוני עד 100 - חלק א'
המבנה העשרוני עד 100 - חלק ב' (ספר 5 - לכיתה ב')

חוברת
שבילים - חיבור וחיסור עד 20 חלק ג  - גימטריה (לכיתה ב') חוברת
שבילים - חיבור וחיסור עד 20 חלק ג  - גימטריה  - מדריך למורה חוברת
שבילים - המבנה העשרוני עד 100 - חלק א (לכיתה ב') חוברת
שבילים - המבנה העשרוני עד 100 חלק א - מדריך למורה חוברת

שבילים - המבנה העשרוני עד 100 - חלק ב (לכיתה ב')

חוברת

שבילים - המבנה העשרוני עד 100- חלק ב
מדריך למורה

חוברת

שבילים - כפל (לכיתה ב')

חוברת

שבילים - כפל - מדריך למורה

חוברת

שבילים - כפל וחילוק (לכיתה ב')

חוברת

שבילים - כפל וחילוק - מדריך למורה

חוברת

שבילים -  חישובים עד  100- חוקי פעולות - המספרים עד 100 (לכיתה ב')

חוברת

שבילים - בממלכת מסמר תשע - מדידת שטח - הזזה - השעון - נאזן מאזניים (לכיתה ב')

חוברת
שבילים - בממלכת מסמר תשע - מדידת שטח - הזזה - השעון - נאזן מאזניים - מדריך למורה חוברת

שבילים - שיקוף - דפדפת ניקוב (לכיתה ב')

חוברת

שבילים - גופים (לכיתה ב')

חוברת

שבילים - בעיות חיבוריות - המשך (לכיתה ב')

חוברת

שבילים - בעיות חיבוריות - המשך - מדריך למורה

חוברת

שבילים - בעיות השוואה (חיבוריות)  - חקר נתונים
 - המשפחה שלי
(לכיתה ב')

חוברת

שבילים - אביזרים לתלמיד - כיתה ב'

אביזרים

שבילים - גימטרייה - חוקי פעולות (לכיתה ג')

חוברת
שבילים -  ביסוס הכפל והחילוק ובעיות מילוליות חוברת
שער לחטיבה - שיעורים על-פה - לכיתות ה-ז חוברת

שער לחטיבה - שברים, שברים... - לכיתות ו-ז

חוברת
שער לחטיבה - שכונות המספרים - לכיתות ו-ז חוברת

שער לחטיבה - שורות במישור - לכיתות ו-ז

חוברת

תוכניות בסיס בחשבון, בהנדסה ובהבנת הנקרא - סודי

חוברת