יופי של שפה
שיעורים בחינוך לשוני
חלק שלישי
מדריך למורה
 

תקציר:

חוברת זו הינה חלק מסדרה הנקראת "יופי של שפה". סדרה זו כתובה על-פי תוכנית הלימודים "חינוך לשוני, עברית, שפה, ספרות ותרבות: עולמות שיח, סוגות ותת-סוגות".

הסדרה בנויה על היסודות הבאים: תכנים רלוונטים, דרכי הוראה מגוונות, פיתוח חשיבה, חינוך לערכים, הכנסת נקודת הראות היהודית, התאמה לכיתות הטרוגניות, שילוב למידה שיטתית של כל סוגה, ספירליות.

חוברת זו הינה המדריך למורה המצורף לחוברת "יופי של שפה חלק שלישי" המותאמת לכיתה ג'. המדריך למורה כולל את המדריך ואת ספר הלימוד, וכן הערות למורה בספר הלימוד המצורף.
במדריך למורה בראשית ספר הלימוד: הפניה לתוכנית הלימודים ולהישגים הנידרשים, הרציונאל התאורטי שעליו מבוססת הסדרה, טקסטים משוכתבים ותרגילים לתלמידים מתקשים, מבדקים רבים בנוסח שאלות המיצ"ב.
במדריך למורה בשולי כל שיעור: משימות נוספות להעשרת השיעור, הסברים למורה, תרגילים נוספים, הצעת משימות והפניות לאתרי אינטרנט, ספרות יפה, עיתוני ילדים ועוד.
 

תוכן העניינים:

- מימוש "החינוך הלשוני" לפי התוכנית החדשה הרציונל, המטרות ודרכי הביצוע
- סוגי הטקסטים לפי תוכנית הלימודים
- מה מיוחד לסדרת ספרים זו?
- התייחסות לכיתה ההטרוגנית
- הכנה למבחני מיצ"ב: אבחון, בדיקה, עזרה ומבחן
- תרגילים קלים מאוד לתלמידים מתקשים
- בעברית קלה סיפורים וקטעים משוכתבים לתלמידים מתקשים
- רשימה של אתרי אינטרנט העשויים להעשיר את הוראת הטקסטים שבספר