לא לבדד ישכון
ישראל ושכניו בימי הבית הראשון
מדריך למורה

תקציר:

ספר זה המוקדש לתקופת הבית הראשון, הוא הספר הראשון בסדרת "עם ועולם - מפגשים בין תרבות ישראל ותרבויות העמים", תכנית שפותחה במרכז להוראת מדעי היהדות באוניברסיטה העברית.

תכנית רב-תחומית זו, המשלבת את תחומי הדעת במקצועות היהדות, למן העת העתיקה ועד ימינו, ממחישה ללומד כי יש בכוחם של מגעים בתחום הרוח להפרות כל אחת מן התרבויות הנפגשות אחת עם רעותה, וכי עם ישראל, למרות ברכת בלעם, מעולם לא היה "עם לבדד ישכון", אלא בכל ימי קיומו חי בקרב עמים אחרים, השפיע עליהם והושפע מהם.

פרקי "לא לבדד ישכון" מתמקדים במגעים בין ישראל ושכניו בתחומים של אמונה ופולחן, חוק, לשון, היסטוריוגרפיה והיחס לזר - בייחודה של כל תרבות ובזיקות ביניהן.

תוכן העניינים:

- הקדמה
- פרק ראשון: עמי המזרח הקדום
- פרק שני:  אמונה ופולחן
- פרק שלישי: הכתב והלשון העברית
- פרק רביעי: הספרות ההיסטוריוגרפית
- פרק חמישי: היחס לזר
- נספחים