ערכים וחינוך בחברה הישראלית
עורכים: י.עירם, ש.שקולניקוב, י.כהן, א.שכטר

תקציר:

סוגיית החינוך לערכים נמצאת כבר זמן רב במוקד הדיון הציבורי.
זוהי סוגייה סבוכה והיחס מצד רבים אליה הוא אמביוולנטי.מצד אחד,נשמעת קריאה למערכת החינוך לעסוק ביתר שאת בחינוך לערכים ולא להסתפק בהוראת תכנים בלבד.רבים היו רוצים לראות בבית-הספר מוסד מחנך ולא "בית חרושת של ציונים".מצד אחר,יש החוששים כי חינוך לערכים יביא לאינדוקטרינציה פוליטית,דתית או אידאולוגית.יש אף טוענים שחינוך ערכי מיסודו וממהותו הוא "אנטי חינוכי", משום שחינוך עניינו בהתפתחותו החופשית של היחיד. סוגיה זו והשלכותיה הם במוקד אסופת מאמרים זו.

תוכן העניינים:

חלק א': סקירות ועיונים
היבטים עיוניים

- ערכים שמואל שקולניקוב וישראל שורק
- התנסויות מכוננות ערכים בספרות המחשבה היהודית: קטעים נבחרים-יונתן כהן
- ערכים מדעיים-מנחם פיש
- פוסטמודרניזם,ערכים וחינוך ערכי בישראל-אילן גור זאב
- האם האדם הערכי הוא האדם החושב או האדם הרגיש?-אהרון בר-זאב
- התפקוד המוסרי- כיוונים חדשים בפסיכולוגיה של המוסר- מרדכי ניסן
-
היבטים השוואתיים
- תכניות פורמליות ובלתי-פורמליות לחינוך ערכי בישראל ובעולם בכיתה,בבית הספר ובקהילה
יובל דרור
- חמישים שנות חינוך לערכים-מחברה מתהווה לחברה משתנה-סקירה התפתחותית-מרים שכטר ויעקב עירם
-
היבטים חברתיים-פוליטים

- גישות לחינוך ערכי בחברה פלורליסטית-אברהם יוגב
- חינוך לאזרחות בעולם משתנה:מגמות בעולם ובישראל-אורית איכילוב
- על חינוך לערכים ועל "ביורוקרטיה ערכית"-דן ענבר
- דילמות וסוגיות בחינוך ערכי בבית הספר הערבי בישראל-ח'אלד אבו-עסבה
- אידאולוגיות חינוכיות:נקודת המבט המזרחית- מאיר בוזגלו
- הצעות חלופות למימוש חינוך פמינסטי במערכת החינוך בישראל
לאה שקדיאל
-
היבטים יישומיים
- אוריינות רב תרבותית-אמצעי לטיפוח ערכי בחברה פלורליסטית-חנה עזר

-        
חינוך לערכים בקרב מתכשרים להוראה ולמורים מחקרים חדשים נאוה מסלובטי

  חלק ב': עמדות

- פוסט-מודרניות והזהות היהודית-אליעזר שביד
- ערכים וחינוך צבי לם
- חינוך לערכים:בין חינוך לפתיחות-מיכאל רוזנק
- איזהו מכובד-הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ
- אמת ואמונה-חינוך פלורליסטי לערכים-שמואל שקולניקוב