שפה מספרת תרבות
חוברת שירים בערבית מדוברת

תקציר:

"שפה מספר תרבות" היא תוכנית ללימוד השפה והתרבות הערבית בחטיבות הביניים. במסגרת תוכנית זו מספר חוברות ועזרים ללימוד. כמו כן ישנן מספר תוכניות לימוד נוספות שגובשו בהמשך לתוכנית זו.

החוברות והעזרים של התוכנית כוללים:
- שפה מספרת תרבות - ספר א
- שפה מספרת תרבות - ספר א - קלטת שמע
- שפה מספרת תרבות - ספר ב
- שפה מספרת תרבות - ספר ב - קלטת שמע
- שפה מספרת תרבות - ספר ג
- שפה מספרת תרבות - ספר ג - קלטת שמע
- שפה מספרת תרבות - ספר ג - תקליטור - תעודת זהות
- שפה מספרת תרבות - ספר ג - תקליטור - עיתונות
- שפה מספרת תרבות - כללים ורשימות בשפה המדוברת - חוברת עזר
- שפה מספרת תרבות - דיאלוגים וסיפורים בשפה המדוברת - חוברת
- שפה מספרת תרבות - דיאלוגים וסיפורים בשפה המדוברת - תקליטור
- שפה מספרת תרבות - חוברת שירים בערבית מדוברת
- שפה מספרת תרבות - עיתון שבועי

בחוברת זו שירים בערבית מדוברת + תקליטור.

ניתן לשלב את הוראת השירים והפעילויות הן במהלך הוראת ערבית מדוברת והן במהלך הוראת ערבית ספרותית. לעיתים תרגום השירים אינו מילולי, הוא נועד להעביר את תוכן השיר. רוב השירים הם עממיים ומוכרים מאוד בשפה הערבית.