שפה מספרת תרבות

 

תקציר:

ערכה הכוללת:

"שפה מספרת תרבות" -  שתי חוברות ובהן 4 תקליטורים

"תמונות מספרות"  -  תקליטור ו-41 תמונות ממנו בנושא שפה ותרבות ערבית.

בחוברות "שפה מספרת תרבות" נעשה ניסיון להתערב בתוכנית הלימודים השוטפת בערבית מתוך כוונה לשפר את ההוראה בכיתה ההטרוגנית. בחוברות מופיעים דפי עבודה לתלמיד.

יחידות השמע מפתחות דרכי הסבר נוספות, מדורגות יותר, לתלמידים ברמת הבסיס, ומקשרות אל תחומים רחבים יותר לתלמידי האתגר. בספר הלימוד וכן בצורת ההוראה של המורה באופן פרונטלי ניתן ליישם לרוב דרך הסבר אחת. דרך זו אינה מצליחה לגבי כל התלמידים באותה מידה. ביחידת השמע ניתן לפרט יותר, להדגים, לפתח את תהליך החשיבה האישי.

בתוכנית "שפה מספרת תרבות" התלמיד לומד אוצר מילים רב לאורך שנת הלימודים הראשונה. ניתן להשתמש בדגם זה לחזרה על אוצר מילים שנלמד וכן להשתמש בו גם לחזרה על נושאי דקדוק שנלמדים.

החוברות נקראות: "יחידות שמע ספר א'" ו"יחידות שמע ספר ב'" והן מתאימות לספרי הלימוד בהתאמה.

התקליטור "תמונות מספרות" מכיל 108 תמונות הממחישות תחומים שונים בתרבות הערבית ותמונות מחיי היום יום. לצד כל תמונה מופיעות שאלות בסיס ושאלות הרחבה. ניתן גם מילון ראשוני מסייע למילים הכלולות בתמונה.

 

תוכן הענינים:

בשתי החוברות:

-         רציונאל ודרכי עבודה

-         פירוט יחידות השמע ברמת הבסיס

-         יחידות שמע ברמת הבסיס (דפי עבודה לתלמיד)

-         פירוט יחידות השמע ברמת האתגר

-         יחידות שמע ברמת האתגר (דפי עבודה לתלמיד)