משמעת בכיתה/מכון מופת

היבטים פסיכולוגיים וחינוכיים

 

חוברת זו פורסת בפני המורים גישות שונות בפסיכולוגיה, המאירות את נושא המשמעת בבית ספר ומציעות מגוון רחב של דרכי טיפול בעיות משמעת בכיתה.

הגישות מלוות במבחר תרגילים המסייעים למורה בעיבוד התיאוריות לצורך יישום עקרונותיהן בעבודתו. דגש מיוחד מושם על ניתוח אירועים העוסקים בבעיות משמעת בכיתה.

התוכנית נכתבה ברוח פללורליסטית, לפיה תפיסת המשמעת בכיתה תלויה באישיותו של המורה, באופי התלמידים וביחסים ביניהם בתוך המערכת הדינמית והמשתנה כל העת של בית הספר והקהילה. לכן היא מציעה מגוון גישות, המאפשר טווח רחב של בחירה ויישום.

 

תוכן עניינים   - חלקי

 

  • מבוא
  • משמעת בבית הספר על פי גישות המתמקדות ביחיד
  • משמעת בבית הספר מן ההיבט המערכתי-חברתי
  • הגורמים לבעיות משמעת בכיתה
  • דרכי פנייה אל התלמידים במטרה לשנות את התנהגותם
  • מודעות עצמית של המורה בזיקה לנושא המשמעת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גטו  טרזין  1941 - 1945/ מנהל חברה ונוער

קובץ מאמרים והפעלות למחנך ולמדריך

 

בחוברת, קובצו מאמרים, קטעי יומנים, פרקי זיכרונות ודברי מחקר, המהווים עדות לסבל, לדיכוי ולתהליך ההשמדה של העם היהודי שתוכנן ובוצע בקפידה על ידי גרמניה הנאצית במלחמת העולם השנייה.

 

האסופה היינה במידה מסוימת גל עד לאחינו שנספו בטרזין או שטרזין הייתה תחנה בדרכם האחרונה.

 

החוברת מתארת את החיוניות היהודית בשואה, שבאה לידי ביטוי בהתארגנות קהילתית, בדאגה למערכת חינוך לילדים, בניסיון נואש לקיים חי תרבות בגטו ולהילחם מלחמת גבורה של מעטים מול רבים, מלחמה שלא היה שום סיכוי לנצח בה, אבל היא עדות לדורות לכך שלמרות ההשפלה והדיכוי היו גילויים רבים של התנגדות אקטיבית.

 

בחוברת שתי הפעלות המציעות דרכים לדיון עם בני נוער באמצעות חומרי הלמידה שבה.

 

תוכן העניינים  - חלקי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" את אחי אנוכי מבקש…"/מנהל חברה ונוער

 

 

לאורך המסלול- סיור בני נוער בפולין

תאורם וסיפורם של  הערים, עיירות מחנות הריכוז וההשמדה , בהם מבקרים בסיורים בפולין.

 

תוכן עניינים - חלקי

 

     קראקוב

     לובלין

     לוד'ג

 

       גור

       קוזמיר דלובלין

       טארנוב

       קטוביץ                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כמו סיסמה…..מדור לדור, הפרטיזנים היהודים בימי השואה/מנהל חברה ונוער

 

תוכנית חינוכית בהפקה משותפת של מנהל חברה ונוער במשרד החינוך ושל מכון "משואה".

 

קהל יעד :תלמידי חטיבה העליונה .

 

"כמו סיסמה יהא השיר מדור לדור" - כך שרו הפרטיזנים, מתוך תקווה שמאבק ההישרדות והנקם שניהלו נגד הנאצים ועוזריהם מתוך היערות, יילמד וייזכר. מה מסיסמה זו נראה לנו היום חשוב להנחיל לדור הבא ?

 

זוהי אחת השאלות העומדות במרכז התכנית החינוכית בנושא הפרטיזנים היהודים בימי מלחמת העולם השנייה. התכנית מפגישה את הלומדים עם פרק אחד מתוך מסכת העמידה היהודית בשואה - פרק המתמקד בפעילות הלוחמת של יהודים ביערות, בהווי חייהם דם, בקשייהם המיוחדים ובגורלם.

 

תוכן העניינים

 

                  קטעי מקורות לחלק א'.

                  קטעי מקורות לחלק ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ליל הבדולח", הפעלה לציון 60 שנה לפוגרום/מנהל חברה ונוער

 

בחוברת נבחנים אירועי ליל הבדולח משלוש נקודות התייחסות :

 

התייחסות היהודי שמצא עצמו מבודד, מנודה ומחוץ לחברה שאליה הרגיש שייכות.

 

התייחסות הנאצים שראו בהתנקשות בפום ראט (המזכיר הראשון של השגרירות הגרמנית בפריז) הזדמנות לפגוע פיזית ביהודי גרמניה, ברכושם ובמעמדם החוקי בפומבי ובהיקף ארצי.

 

התייחסות אזרחי גרמניה שראו את המתרחש והיססו, שתקו או היו אדישים לסבלם של שכניהם.

 

בחינת האירועים משלוש נקודות התייחסות אלו מאפשרת לעמוד על מערכת היחסים המורכבת בין היהודים כמיעוט לבין הרוב הגרמני בתקופה זו של התפרצות אלימה ופומבית של שנאה שטופחה במשך השנים.

 

 

"שלוש שורות בהיסטוריה"/משואה

תנועות הנוער היהודיות בפולין בתקופת השואה

תוכנית לימודית ליום הזיכרון לשואה ולגבורה

 

חוברת לעבודה עצמית בנושא "תנועות הנוער בשואה"

החוברת בנויה במתכונת שתיקרא "חשיבה היסטורית". התמודדות מחשבתית עם מצבים היסטוריים שעימם התמודדו באופן מציאותי נערים ונערות בפולין, לפני חמישים שישים שנים, בתקופת השואה.

 

החוברת בנויה משלוש יחידות האמורות ליצור רצץ כרונולוגי עם התחלה, אמצע וסוף.

יחידה א' : עוסק בתנועות הנוער היהודיות בפולין בין שתי מלחמות עולם, בין השנים 1918-1938

יחידה ב' : האם מותר ? - "תנועות נוער בגטו", עוסק בתנועות הנוער בתקופה הראשונה של הכיבוש הנאצי, שנמשכה מסתיו 1939 ועד קיץ 1941.

יחידה ג' : "שלוש שורות בהיסטוריה" - "תנועות הנוער נוכח ההשמדה", עוסק בתגובת תנועות הנוער להשמדת יהודי פולין בידי הנאצים, מקיץ 1941 עד סתיו 1943.