"זה מפני שאנחנו יהודים"/נעמי מורגנשטרן

 חוברת למחנך/ת הכיתה.+קלטת וידאו

 חוברת זו מיועדת להעברת נושא השואה לילדים בגני הילדים ובכיתות הנמוכות בבית הספר.

צפייה בקלטת היא מבוא לשיחה עם הילדים בלי שהמסופר יהי קשה ומאיים.

הילד מבין כי חיי היהודים בתקופה שקדמה לשואה היו רגילים כמו חייו, ותקופה קשה שבאה קטעה מהלך חיים שמאוד דומה לשלו.

 תוכן העניינים : 

·       והגדת

·       לימוד נושא השואה לילדים בחטיבה הצעירה ובגיל הרך.

·       סקירה היסטורית

·       ארועים מרכזיים בתולדות השואה

·       הצעות להפעלת ילדים

·       הציורים

·       שאלות ותשובות